Podmínky

Podmínky udělení značky 

1.     Výrobek je vyroben v České republice.

2.     Alespoň 50 % surovin či komponentů je původem z ČR nebo pro výrobky, jejichž suroviny či komponenty nelze v ČR získat, je nutný vznik nového výrobku vyrobeného z těchto surovin nebo komponent, tedy nikoli jen přebalení.

4.     Výrobce je registrován v ČR a platí daně a státem určené odvody, ke kterým je povinen na základě právního řádu České republiky, zejména sociální a zdravotní pojištění, dodržuje ekologické normy právního řádu České republiky.

5.     Výrobce odpovídá za to, že výrobky označené ochrannou známkou „Český výrobek“ budou mít odpovídající kvalitu, budou bezpečné a nezávadné.

6.     Výrobce získal licenci na užívání ochranné známky Český výrobek pro konkrétní výrobky.

7.     Výrobce je povinen umožnit kontrolu podmínek přímo v místě výroby, i v průběhu užívání značky.

 Navíc pro potravinářské výrobky:

1.     100 % všech složek celkové hmotnosti nezpracované potraviny, vinařských produktů nebo mléka pochází z České republiky, a prvovýroba, porážka zvířat a všechny fáze výroby proběhly na území České republiky, nebo

2.     Součet hmotnosti složek pocházejících z České republiky tvoří nejméně 75 % celkové hmotnosti všech složek stanovené v okamžiku jejich použití při výrobě potraviny jiné než uvedené v bodě 1 a výroba proběhla na území České republiky; přidaná voda se nezapočítává do celkové hmotnosti všech složek. Výrobky označené ochrannou známkou, tedy musí bezpodmínečně splňovat kritéria obsažená v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „ZPTV“), především pak ustanovení § 9b odst. 1 ZPTV.

3.     Výrobky nesmí obsahovat separát - strojově oddělené maso.

 

Jak podporujeme české výrobky a výrobce 

reklama na internetu s logem výrobce

pořádáme anketu Český výrobek roku

reklama a články v časopisech a denním tisku

tiskové konference

TV reklama s logem výrobce

soutěže pro zákazníky

pravidelný monitoring a dodávání dat z průzkumu trhu se zaměřením na české výrobky

osobní kontrola podmínek v místě výroby

 - záruka výroby v ČR

pravidelná i namátková kontrola výroby – zajištění dodržení podmínek pro udělení značky po dobu užívání licence

registrace sublicence výrobců na Úřadu průmyslového vlastnictví – přispívá k transparentnosti a ochraně výrobců i zákazníků před zneužitím značky

 

Cena za sublicenci

Ceník platný od 1. 8. 2018 naleznete zde.

Logo

bylo vytvořeno a dlouhodobě testováno tak aby zvyšovalo prodej výrobků, jak u mužů tak speciálně u žen, které tvoří větší část nakupujících. Umístěním právě tohoto loga na výrobky se zvýšil prodej výrobků o 75%.

 

Význam symbolů

Český výrobek - význam symbolů

1. Zapsaná chráněná známka na úřadu průmyslového vlastnictví ČR, muže být použito pouze udělením licence.
2. Symbol českého národa - lipový list - vyjadřuje emoce - hrdost a tradici.
3. Barva a tvar srdce - emoce - mám to rád, líbí se mi to, je to blízké mému srdci.
4. Stylizované C jako "Český" objímá lipový list a tvoří ucelený kruhový obrazec. Kruh symbolizuje ucelenost, provázanost a ochranu.
5. ČESKÝ VÝROBEK - jasné a jednoznačné pro rychlou orientaci zákazníků.

 

Konkrétní zobrazení různých možností logotypu.

Český výrobek logo
 

Osvědčení o zápisu ochranné známky
Vzor Osvědčení o zápisu ochranné známky naleznete
ZDE

Aktuální výpis z rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví a poskytnutých sublicencí naleznete ZDE

Názory spokojených klientů

 • Oldřich Kuchař - Bzenecké rodinné vinařství

  Po změně etiket a  označení lahví logem Český výrobek vzrostl prodej o 30%!

 • Zdeněk Kašparec, PRAMOS, a.s.

  oceňujeme hlavně jasná pravidla pro udělení a používání ochranné známky

 • Jarmila Janurová, JaJa Pardubice s.r.o.

  velmi oceňujeme podporu firmy na akcích, prezentacích a propagaci, protože vše nám pomáhá v prodeji

 • Ing. Peter Filo, Bzenecký ocet

  Logo nám pomáhá při vyjednávání na řetězcích, obliba českých výrobků u zákazníků roste.

 • Čalounictví Miroslav Hrubý

  Setkání českých výrobců v moravském sklípku jsou super.

 • Luboš Morávek, vedoucí prodeje a marketingu, Dakon

  Logo Český výrobek pro kotle Dakon potvrzuje, že vývoj, výroba a prodej zde úspěšně rozvíjí tradici.

 • Biosfor, Vít Socha

  Stejně jako naše výrobky zvyšují výnosy, tak i značka Český výrobek nám přináší konkurenční výhodu.

 • Libor Marčan, prodejna Vitamín Prostějov

  Rád podporuji lokální české výrobce již od devadesátých let.

Proč s námi spolupracovat

 • 1.

  Rostoucí zájem o české výrobky

  je důvodem, proč je správné dát zákazníkům spolehlivou informaci, že firma vyrábí prověřené české výrobky. Toto logo ČESKÝ VÝROBEK, umístěné na obalu produktu, dokázalo nevídaný nárůst prodeje.

 • 2.

  Důkladná kontrola a spolehlivost

  Na místě výroby kontrolujeme a prověřujeme, že se výrobky skutečně vyrábí v ČR, jsou bezpečné a nezávadné. Užívání loga je podloženo sublicenční smlouvou. Každá smlouva je podle zákona řádně registrována na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. To dává zákazníkům a výrobcům jistotu správné volby.

 • 3.

  Marketingová podpora a komunikace

  Prostředky získané od jednotlivých výrobců neustále investujeme do marketingové podpory označených výrobků a tak dále zvyšujeme jejich prodej. O akcích, soutěžích, reklamě, inzerci, Dni českých výrobků a další propagaci se můžete dovědět v archivu našich novinek. Zprávy, články a vysílání v médiích najdete na záložce Média.


 

Spolupracujeme a podporujeme

 • Lázeňský komplex Spa Resort Sanssouci Karlovy VaryLázeňský komplex Spa Resort Sanssouci Karlovy Vary
 • Okresní hospodářská komora PřerovOkresní hospodářská komora Přerov
 • COOP CentrumCOOP Centrum
 • Agrární komora České republikyAgrární komora České republiky
 • Asociace kuchařů a cukrářů ČRAsociace kuchařů a cukrářů ČR
 • kontrola a certifikace v systému ekologického zemědělství.kontrola a certifikace v systému ekologického zemědělství.